Latex - mleczko gumowe niebarwione
Latex - mleczko gumowe niebarwione
Kod: 2541
Cena: 40,00 zł Produkt niedostępny
Produkt niedostępny
Producent: Kryolan
Płynny latex transparentny o niskiej zawartości amoniaku, służący do tworzenia niewielkich części ciała, np. nosa, podbródka oraz do wykonywania łysin. Produkt może być także aplikowany bezpośrednio na skórę w celu symulacji ran lub postarzania.

Opakowanie zawiera 100 ml.H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Precautionary statements: P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.


webdesign, sklepy internetowe, strony www