Lateks - mleczko gumowe, niebarwione
Lateks - mleczko gumowe, niebarwione
Kod: 2542
Cena: 55,00 zł Produkt niedostępny
Produkt niedostępny
Producent: Kryolan
Płynny lateks, zwany tez mleczkiem gumowym, niebarwiony. Idealny do wytwarzania ran, narośli czy innych części ciała.
Używany też do postarzania.
Opakowanie zawiera 250 ml.


H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Precautionary statements: P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.


webdesign, sklepy internetowe, strony www