Krew do strupów 50 ml.
Krew do strupów 50 ml.
Kod: 4082
Kolory:
Cena: 78,00 zł
wysyłka w ciągu 4-5 dni
Producent: Kryolan
Crusty Blood to produkt o różnorodnym zastosowaniu, stworzony na bazie lateksu, imitujący efekt zaschniętej krwi w postaci strupa. Zastosowanie: aplikować bezpośrednio z tubki i pozostawić do wyschnięcia. Produkt można łatwo usunąć ze skóry, ale jest bardzo trudny lub niemożliwy do zmycia z ubrań.

Odcienie prezentowane w tabeli kolorów mogą różnić się od rzeczywistych. Dostępność gamy kolorów może być inna w poszczególnych krajach.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Precautionary statements: P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.webdesign, sklepy internetowe, strony www