Lateks - mleczko gumowe, niebarwione
Lateks - mleczko gumowe, niebarwione
Kod: 2544
Cena: 140,00 zł
wysyłka w ciągu 5-7 dni
Producent: Kryolan
Płynny lateks transparentny o niskiej zawartości amoniaku, służący do tworzenia niewielkich części ciała, np. nosa, podbródka oraz do wykonywania łysin. Produkt może być także aplikowany bezpośrednio na skórę w celu symulacji ran lub postarzania.
Opakowanie zawiera 1 litr.


H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Precautionary statements: P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.


webdesign, sklepy internetowe, strony www