Collodion 11 ml
Collodion 11 ml
Kod: 1471
Cena: 41,00 zł
wysyłka w ciągu 4-5 dni
Producent: Kryolan
Collodion to klasyczny produkt do tworzenia symulacji blizn (znany również jako materiał bliznowaty). W celu stworzenia blizny, należy naciągnąć skórę i posmarować ją płynem w wybranym miejscu. Produkt wysycha po kilkudziesięciu sekundach, wtedy puszczamy naciągniętą skórę i tak powstaje bardzo realistyczna blizna cięta. Produkt usuwamy specjalnym zmywaczem. W związku z zawartością eteru, po usunięciu Collodionu ze skóry zaleca się zastosowanie tłustego kremu. Pojemność 11 ml.

Hazard-determining components of labelling: diethyl ether

Hazard statements: H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Precautionary statements: P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P301+P312 IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.

Dane dodatkowe: EUH019 Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.


webdesign, sklepy internetowe, strony www